Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hygiena zvěřiny

Činnost v oblasti produkce zvěřiny je vymezen veterinárními předpisy.

Předpisy Evropské unie
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
- Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005-
Národní předpisy
- zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
- vyhláška č. 289/2007 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/2002

- stanovuje obecné požadavky na bezpečnost potravin

- stanovuje co je bezpečná potravina

- dosledovatelnost potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004
- vztahuje se na všechny fáze s potravinou (výroba, zpracování a distribuce)
- nevztahuje se na případy, kdy prvovýrobce přímo dodává malá množství vlastních produktů konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu

  Manipulace s volně žijící zvěří 

po usmrcení musí být velké volně žijící zvěři odstraněn žaludek a střeva

musí se provést vyšetření těla a veškerých vyjmutých vnitřností

po usmrcení musí být v přiměřené době provedeno chlazení, aby bylo dosaženo ve všech částech masa teploty u velké volně žijící zvěře 7 ºC, u malé volně žijící zvěře 4 ºC


  Proškolená osoba

je fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, stanovené předpisy Evropských společenství (Nařízení EP a R 853/2004) a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti

školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem (vydává osvědčení proškoleným osobám, vede seznam těchto osob a předává jej Státní veterinární správě)

Proškolená osoba rozhodne zda ulovená volně žijící zvěř představuje pro konzumenta zdravotní riziko

NE – zvěřina může jít na přímý prodej
ANO - musí být předložena úřednímu  veterinárnímu lékaři k veterinárnímu  vyšetření
v tomto případě musí být k veterinární prohlídce předložena hlava (kromě klů, paroží a rohů) a veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev

  Vyšetření na trichinelózu

musí být vyšetřena veškerá vnímavá zvěř určená pro lidskou spotřebu
povinnost zajistit vyšetření má nájemce honitby
laboratoř, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo v SVÚ, nebo v laboratoři, které bylo KVS vydáno povolení pro tento druh vyšetřování

 Vzorky svaloviny

Trávicí metoda:
vzorek z přední končetiny, jazyka nebo bránice
první vyšetření z 5 g svaloviny, v případě pozitivního vzorku druhé
   vyšetření z 50 g
je nutné, aby se odesílalo dostatečné množství čisté svaloviny (ne tuk) 
Kompresní metoda:
vzorky z obou bráničních pilířů, z čelisti, dolní části kýty, mezižeberní svaloviny a svaloviny jazyka tj. celkem 6 vzorků od 1 zvířete